HomeRoom rateOur FacilityInformationContact usCareer & JobsFAQ

คำถามที่พบบ่อย
1. อยากทราบว่าที่ Tuscany Avenue ให้บริการห้องพักแบบรายวันด้วยหรือไม่ ?
ตอบ
ทางโครงการได้จัดระบบของการเช่าแบบรายวัน ไว้เฉพาะห้อง เพื่อดำเนินการให้บริการทั้งแบบการพักรายวัน แลโดยแบ่งส่วนจากการเช่าพักระยะยาว คุณสามารถติดต่อสอบทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-511-4849 ต่อ 0 เพื่อทราบสถานะของห้องสำหรับการเช่าพักแบบรายวัน โดยมีกรณียกเว้นสำหรับ ลูกค้าที่ติดต่อผ่านผู้อยู่อาศัย หรือ แขกของผู้อยู่อาศัยปัจจุบัน ทางโครงการสามารถจัดห้องรายวันได้จากห้องว่าง ทั้งหมดของโครงการ

2. ประเภทของการเช่ามีแบบใดบ้าง ?
ตอบ
ทางโครงการแบ่งการเช่าเป็น 3 รูปแบบคือ การเช่าระยะสั้น ระยะยาว และ การเช่าแบบรายวัน ซึ่งในแต่ละส่วนเงินประกันจะแตกต่างกันออกไป คุณสามารถดูตารางรายละเอียดได้ทางเว็ป

3. ทางโครงการ Tuscany Avenue รับจัดหาที่อยู่สำหรับนักเที่ยวประเภททัวร์ที่เป็นหมู่คณะหรือไม่ ?
ตอบ
ทางโครงการยินดีที่จะจะต้อนรับลูกค้าทุกประเภทขึ้นอยู่กับสถานะของห้องพักในขณะนั้น ซึ่งทางโครงการเป็นอพาร์ทเมนท์ขนาดกลาง สามารถจัดหาได้ประมาณ 5-10 ยูนิต ซึ่งมีจำเป็นต้องมีการติดต่อล่วงหน้า

4. อยากทราบเงินประกันสำหรับเข้าอยู่อาศัย ?
ตอบ
การเช่าระยะสั้นมัดจำ = 1-2 เดือนของราคาห้อง , การเช่าระยะยาว = 2 เดือนของราคาห้อง
การเช่ารายวันไม่มีค่ามัดจำแต่ต้องชำระค่าอยู่อาศัยล่วงหน้า

5. สามารถสำรองห้องได้อย่างไรบ้าง ?
ตอบ
คุณสามารถสำรองห้องพักจากทางโครงการได้ที่กับทางโครงการเลย โดยทางโครงการเปิดบริการลูกค้าตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 20.00 น.ทุกวัน หรือคุณสามารถติดต่อเพื่อนัดหมายหรือสอบถามข้อมูลก่อน ทางโครงการยินดีรับการชำระเงินด้วยประเภทของเงินสด , เครดิตการ์ด และ การโอนเงิน

6. ทางโครงการอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้หรือไม่ ?
ตอบ
ทางโครงการอนุญาตให้ผู้เช่าพักสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ โดยที่จะต้องไม่รบกวนผู้พักรายอื่น

7. ผู้เช่าพักจำเป็นต้องมีอายุเท่าไหร่ ?
ตอบ
ผู้เช่าพักจำเป็นต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ทำสัญญา ในกรณีที่มีอายุต่ำกว่าจำเป็นต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้ทำสัญญาแทน โดยมีเอกสารที่จำเป็นเช่น บัตรประชาชน

Language Select : Thai / English
______________________________________________________________________________________________________________
Tuscany Avenue, 492 Phaholyothin 24, Jatujak, Bangkok 10900
All rights reserved